ES EN
Mapes Previsió i Temps Real
OPPE logo
OPPE logo

Inicio de sesión


OPPE logo
Oficina de Información
Avda. del Partenón, 10 - 28042 Madrid - España
Tel: +34 915245500 - Fax: +34 915245501
Webmaster
Para cualquier duda técnica sobre este sitio web póngase en contacto con nosotros:
webmaster@puertos.es
Contacto para Medios
 • Jefe del Gabinete de Prensa
  Emilio Gómez Fernández
  Tlf.: 91.5245517
  egomez@puertos.es
 • Técnica del Gabinete de Prensa
  Elena Morales Sanz
  Tlef.: 91.5245517
  emorales@puertos.es
Formulario de Contacto
OPPE logo
Buscar:

 

Skip Navigation LinksPuerto.es · Inici · Introducció
A
A

​​​​​​​​introaton-back.jpg

Introducció

EL SISTEMA ESPANYOL D'AJUDES A LA NAVEGACIÓ MARÍTIMA:ALGUNA COSA MÉS QUE FARS.

El sistema nacional de senyalització marítima espanyol està format pel conjunt d'ajudes a la navegació marítima que hi ha a Espanya, i ofereix serveis a les seves costes i a les aigües navegables marítimes interiors, amb independència de l'entitat responsable de la gestió, el manteniment i el control d'aquestes aigües.

Els fars formen part d'aquest sistema nacional de senyalització marítima, la funció dels quals, actualment, té els aspectes següents a considerar:

 • Fars i senyalització marítima: mantenint el valor nàutic dels fars com a senyal marítim vàlid per a tot tipus de navegants i últim sistema de reserva davant de possibles errades dels sistemes electrònics de les embarcacions.
 • Fars i societat: preservació del patrimoni historicotècnic que representen els fars i els seus equips associats, així com el desenvolupament d'usos complementaris que posen en valor aquestes infraestructures per a la societat.
 • Fars i noves tecnologies: una plataforma per a la innovació i el desenvolupament de les noves tecnologies, com, entre altres, els sistemes DGPS, els dispositius i les xarxes AIS, els sistemes de vigilància i de control remot i els sistemes d'informació IATONIS.

LA LLUM NO S'HAURIA D'APAGAR MAI. Innovem per contribuir a la millora de la seguretat de la navegació, en un entorn globalitzat i canviant. 

La Constitució espanyola, en l'article 149.1.20a, estableix que l'Estat té la competència exclusiva sobre la il·luminació de costes i els senyals marítims. Des de l'aprovació de la Llei 27/1992 fins al text refós del RDL 2/2011, aquestes competències s'exerceixen a través de l'organisme públic Puertos del Estado i les autoritats portuàries, sota la dependència i la supervisió del Ministeri de Foment. 
 
Entre les competències de Puertos del Estado, hi ha la planificació, la coordinació i el control del sistema de senyalització marítim espanyol i el foment de la formació, la investigació i el desenvolupament tecnològic en aquestes matèries. La coordinació en matèria de senyalització marítima es duu a terme a través de la Comissió de Fars.

Per exercir aquestes competències, corresponen a Puertos del Estado una sèrie de funcions, entre les quals hi ha la planificació, la normalització, la inspecció i el control de funcionament dels serveis de senyalització marítima i la prestació dels que no s'atribueixin a les autoritats portuàries, així com la representació de l'Administració de l'Estat en matèria portuària i de senyalització marítima, en organismes i comissions internacionals quan no l'assumeixi el Ministeri de Foment, sens perjudici de les competències pròpies del Ministeri d'Afers Exteriors. 

Com a part de les seves activitats, Puertos del Estado elabora normes i recomanacions sobre ajudes a la navegació, sempre dins del marc de l'Associació Internacional d'Ajudes a la Navegació Marítima i Autoritats de Fars (IALA), fomenta la formació, desenvolupa activitats orientades a un millor coneixement de les ajudes a la navegació marítima per part de la societat, així com projectes d'I+D+i, com ara la xarxa atlàntica peninsular de dispositius AIS, projecte finançat dins d'un programa INTERREG III-A Espanya-Portugal, o intervé en projectes d'assistència tècnica en altres països, com fou la participació en un projecte europeu per a la revisió de les ajudes a la navegació en set zones de Turquia o l'assistència tècnica a l'Autoritat Maritimoportuària d'El Salvador, sobre l'abalisament del canal d'accés al port de La Unión.

També lidera projectes singulars, com la implantació de la Xarxa Nacional del Sistema Diferencial de Posicionament Global (DGPS) per a la navegació marítima o del Sistema de Supervisió Remota (SSR) per a la millora de la gestió de les ajudes a la navegació en les diverses autoritats portuàries i els dispositius AIS, especialment en el que fa referència a l'ús d'aquests dispositius com a ajuda a la navegació.

Quant a la presència internacional en matèria d'ajudes a la navegació, des del 1994, Puertos del Estado és membre del Consell de IALA, del qual actualment té la Presidència, com també la de l'associació esmentada, per al període 2014-2018, a banda de formar part de diversos dels seus comitès tècnics. També participa regularment en diferents fòrums promoguts per la Comissió Europea, com el European Maritime Radionavigation Forum (EMRF) relacionat amb els sistemes globals de navegació per satèl·lit o per GNSS i, en particular, amb els projectes europeus EGNOS i GALILEO.