ES EN
Mapes Previsió i Temps Real
OPPE logo
OPPE logo

Inicio de sesión


OPPE logo
Oficina de Información
Avda. del Partenón, 10 - 28042 Madrid - España
Tel: +34 915245500 - Fax: +34 915245501
Webmaster
Para cualquier duda técnica sobre este sitio web póngase en contacto con nosotros:
webmaster@puertos.es
Contacto para Medios
 • Jefe del Gabinete de Prensa
  Emilio Gómez Fernández
  Tlf.: 91.5245517
  egomez@puertos.es
 • Técnica del Gabinete de Prensa
  Elena Morales Sanz
  Tlef.: 91.5245517
  emorales@puertos.es
Formulario de Contacto
OPPE logo
Buscar:

 

Skip Navigation LinksPuerto.es · Inici · Pagaments per sentències tarifàries
A
A

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​sentenctarifa-back.jpg

Pagaments per sentències tarifàries

Per al coneixement de tots els interessats del sector portuari, fem pública, per a cada autoritat portuària, la relació de liquidacions pagades fins al moment actual per sentències fermes anul·latòries de la tarifa T-3 com a conseqüència de la declaració d'inconstitucionalitat de la seva naturalesa com a preu privat durant la vigència de la Llei 27/1992 en la seva redacció original, amb menció de la sentència que origina el pagament, els números de les liquidacions anul·lades, l'import i la data dels pagaments i la identificació dels recurrents que han rebut els imports pagats.

A mesura que, en el futur, es continuïn pagant quantitats per aquest concepte, anirem actualitzant la relació que s'adjunta.

Cal advertir que hi pot haver diferències, a conseqüència d'errors tipogràfics en la transcripció de dades, així com en l'arrodoniment dels decimals.


Les quantitats actualitzades des de l'última versió estan marcades en color blau

Actualitzat a 31 desembre 2016