ES EN
Mapes Previsió i Temps Real
OPPE logo
OPPE logo

Inicio de sesión


OPPE logo
Oficina de Información
Avda. del Partenón, 10 - 28042 Madrid - España
Tel: +34 915245500 - Fax: +34 915245501
Webmaster
Para cualquier duda técnica sobre este sitio web póngase en contacto con nosotros:
webmaster@puertos.es
Contacto para Medios
 • Jefe del Gabinete de Prensa
  Emilio Gómez Fernández
  Tlf.: 91.5245517
  egomez@puertos.es
 • Técnica del Gabinete de Prensa
  Elena Morales Sanz
  Tlef.: 91.5245517
  emorales@puertos.es
Formulario de Contacto




OPPE logo
Buscar:

 

Skip Navigation LinksPuerto.es · Inici · Transport Marítim Curta Distància
A
A

tmc-back.jpg

Asociación Española de Promoción TMCD

​La normativa comunitària i la legislació espanyola vigent defineixen el transport marítim de curta distància (short sea shipping) com el moviment de mercaderies i passatgers per mar entre ports situats en territori de la Unió Europea o entre aquests ports i altres ports situats en països no europeus amb una línia de costa als mars riberencs que envolten Europa. 

El concepte inclou el transport marítim nacional i internacional, incloent-hi els serveis feeder, al llarg de la costa i amb illes, rius i llacs. El concepte s'aplica també al transport marítim entre estats membres de la Unió Europea i Noruega, Islàndia i altres països riberencs del mar Bàltic, el Mar Negre i la Mediterrània. 

Per tant, el transport marítim de curta distància inclou el cabotatge interior de cada país i, en particular, els serveis marítims regulars entre els ports continentals i els ports illencs del mateix país. Per exemple, a Espanya, molts dels serveis de transport marítim entre les Illes Canàries i les Illes Balears i la Península Ibèrica s'enquadren en el concepte europeu de transport marítim de curta distància i destaquen tant per la seva regularitat com l'alta freqüència. 

En tot cas, amb aquesta definició, el transport marítim de curta distància engloba pràcticament tot el trànsit marítim d'origen o destinació no transoceànic dels ports europeus. 

Tanmateix, en la pràctica, el transport marítim de curta distància té el seu sentit com a política activa de transport per la seva contribució a la formació de cadenes marítimes i terrestres porta a porta, on a més del transport marítim es conjuguen els modes de transport terrestres, i en particular el transport per carretera, per configurar una solució de transport competitiva. 

Amb aquest enfocament, dins del transport marítim de curta distància destaquen els serveis marítims regulars amb una elevada relació qualitat/preu integrats en una cadena marítima i terrestre porta a porta per cobrir una relació de transport en la qual existeix una alternativa a la cadena terrestre pura.

L'oportunitat del TMCD per a Espanya


El transport marítim de curta distància potencia la característica multimodal d'un sistema de transport i promou la complementarietat del mode marítim i dels modes terrestres. 

En aquest sentit, juguen una especial rellevància els serveis marítims regulars de tipus ro-ro (embarcament i desembarcament per rodament) en els quals el transport per carretera utilitza el transport marítim a mode d'infraestructura alternativa a la carretera, sense prescindir del camió o del semiremolc, facilitant les operacions d'embarcament i desembarcament pel que fa a les operacions de tipus lift on-lift off (lo-lo). 

A tall d'exemple, i pel que fa a Espanya, tenen una especial rellevància els següents grans arcs: 

 • Arc euromediterrani, en el qual ja existeixen serveis regulars de transport marítim de curta distància orientats al transport per carretera amb freqüències diàries, fet que demostra la seva viabilitat tècnica i econòmica i el seu potencial de desenvolupament en el futur. Actualment, més de 4 milions de tones carregades en camions es desvien a través d'aquests serveis marítims en lloc de fer-ho a través dels passos fronterers, particularment el pas de La Jonquera. 
 • Arc atlàntic, en el qual els ports europeus de l'arc atlàntic-nord (incloent-hi el mar del Nord) són els que posseeixen actualment una major concentració de càrregues per la seva proximitat a les grans àrees de producció i consum europees. Aquests ports ofereixen bones possibilitats per consolidar serveis de transport marítim de curta distància ja existents amb altres ports amb una major excentricitat, com és el cas dels ubicats a la cornisa cantàbrica peninsular. 

D'altra banda, i en l'àmbit de la mar Mediterrània, l'impuls del transport marítim de curta distància ha d'atendre les possibilitats de connexió entre els continents europeu i africà. Es tracta d'una baula important de les cadenes logístiques que neixen a l'empara del desenvolupament econòmic del Magrib (Marroc, Tunis, Algèria), tant per la seva pròpia potencialitat com per la translació de molts centres productius europeus a aquesta àrea geogràfica. La xarxa de serveis regulars de transport marítim ro-ro, en contenidor i de passatge, es fa més densa any rere any i és el resultat de la cooperació entre els ports de l'àrea euromediterrània, cada cop més consolidada i amb perspectives de configurar-se com una zona de lliure comerç. 

Per avaluar el potencial desenvolupament del transport marítim de curta distància a Europa, cal fer referència al corredor europeu que connecta la península ibèrica amb la resta d'Europa. A través d'aquest corredor es transporten les mercaderies que Espanya i Portugal exporten o importen de la resta del continent europeu. Al igual que en altres corredors, la carretera ha anat adquirint un fort protagonisme en aquests fluxos, sobretot arran de la signatura del Tractat d'Adhesió d'Espanya amb l'actual Unió Europea a finals de 1985. Els índexs de creixement d'aquell any van passar del 2,8 % al 8,4 % sostingut, i actualment generen un volum de trànsit de prop de 120 milions de tones en tots dos sentits. Això es tradueix en unes intensitats mitjanes diàries d'aproximadament 20.000 camions a través dels passos fronterers de La Jonquera i Irun, amb conseqüents efectes externs derivats de la congestió. En aquest context, el desenvolupament de serveis regulars de transport marítim de curta distància orientats al transport per carretera constitueix una alternativa de mobilitat sostenible. El transport marítim de curta distància representa una oportunitat de negoci, especialment davant de la possible creació d'una àrea mediterrània de lliure comerç o del desenvolupament de l'espai marítim comú europeu que eliminarà els entrebancs al desenvolupament d'aquest tipus de serveis i permetrà incrementar la seva relació qualitat/cost, fent que sigui més competitiu. 

Companyies navilieres, carregadors, transportistes terrestres, consignataris, transitaris, operadors portuaris, etc., tots els agents que participen en el transport tenen l'oportunitat de contribuir a un interès comú: una alternativa de transport multimodal i una oportunitat de negoci en un escenari europeu internacional.

Asociación Española de Promoción del TMCD


En aquest context, on s'imposa una lògica de col·laboració entre els diferents agents econòmics que configuren la cadena marítima i terrestre, el 2002 es va constituir l'Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia. 

Des de la seva constitució, l'Associació ha consolidat una sèrie d'activitats que han contribuït a la difusió del significat del transport marítim de curta distància i dels avantatges i oportunitats que ofereix, i a la necessària coordinació entre els diferents agents que formen part d'una mateixa cadena marítima i terrestre. 
L'economia productiva segueix exigint solucions de transport amb l'eficiència, en clau de multimodalitat, com a factor de competitivitat cada vegada més estratègic. En aquest complex escenari estan prosperant, no sense dificultats, iniciatives de col·laboració entre el mode marítim, la comunitat portuària i el transport per carretera que alimenten la sensació que les solucions passen precisament per la coordinació, el coneixement mutu i la cerca de l'interès comú com a condicions necessàries de la multimodalitat marítima i terrestre. 

Per aquest motiu, l'Associació manté vigents les seves finalitats com a fòrum de trobada de tots els agents econòmics públics i privats en la cerca de l'esmentat interès comú al voltant del transport marítim de curta distància. 

L'objectiu estratègic de l'Associació és consolidar un fòrum de trobada entre els agents públics i privats responsables de la formació de cadenes de transport marítims i terrestres amb una vocació de coordinació, identificació i promoció d'iniciatives que contribueixin a materialitzar el potencial del transport marítim amb un enfocament multimodal i conseqüentment complementari dels transports terrestres per configurar solucions integrals de transport porta a porta i respectant en tot cas les finalitats, els objectius i les competències de cadascun dels seus membres. 

Els seus objectius concrets i activitats fonamentals estan plantejats de la següent manera: 
 • Conscienciar els carregador i els operadors de les possibilitats del transport marítim de curta distància.
 • Recollir i proporcionar informació sobre els serveis disponibles i potencials de transport marítim de curta distància amb Espanya.
 • Identificar i analitzar problemes o obstacles que puguin afectar les condicions de competitivitat del transport marítim de curta distància.
 •  Aportar informes i anàlisis a empreses i l'Administració.
 • Impulsar aliances estratègiques entre operadors de la cadena de transport amb una perspectiva multimodal del transport marítim de curta distància. 

Actualment, formen part de l'Associació 28 entitats, els noms de les quals s'enumeren a continuació. Consta d'una presidència que ostenta ANAVE i de dues vicepresidències que ostenten, respectivament, CETM i Puertos del Estado.

 • ANAVE
 • CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
 • PUERTOS DEL ESTADO
 • ANESCO
 • AGENCIA PÚBLICA PUERTOS DE ANDALUCÍA 
 • ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMARRADORES DE BUQUES
 • AUTORIAD PORTUARIA DE VIGO
 • AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA 
 • AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN 
 • AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA 
 • BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS S.A.U.
 • BOLUDA LINES, S.A.
 • CIA. TRASMEDITERRÁNEA, S.A. 
 • FEDERACIÓN DE PRÁCTICOS DE ESPAÑA
 • FEPORTS
 • FETEIA
 • FLOTA SUARDIAZ
 • FUNDACIÓN BAHÍA ALMERIPORT
 • FUNDACIÓN PORT CASTELLÓ
 • FUNDACIÓN VALENCIAPORT 
 • GRIMALDI LOGÍSTICA
 • PORTOS DE GALICIA
 • PORTS DE LA GENERALITAT
 • TRANSFENNICA IBERIA, S.L. 
 • UECC IBÉRICA
 • USTICA LINES S.P.A.
 • VALENCIA TERMINAL EUROPA S.A. 
 • VPI Logística, S.A. VPI LOGÍSTICA

L'Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia està oberta a la participació de nous socis, sobre la base d'una quota anual mínima de 2.000 euros, i pot subscriure tantes quotes com es vulguin, amb un màxim de deu. Cada aportació dóna dret a 1 vot a l'Assemblea General.

La xarxa europea de centres de promoció del TMCD (ESN)


La promoció del transport marítim de curta distància en un àmbit purament nacional no és suficient a causa de la concepció del transport porta a porta. Les accions de promoció i d'informació s'han de desenvolupar de manera coordinada a ambdós extrems de la cadena. El 7 de març de 2001 els centres de promoció existents i la Unió Europea es van reunir a Brussel·les amb la finalitat d'establir una acció coordinada del esmentats centres. 

Van acordar formar la Xarxa Europea de Transport Marítim de Curta Distància o European Short Sea Network (ESN), en les sigles en anglès, amb la finalitat de reforçar l'acció dels centres nacionals. L'Associació espanyola va ingressar a l'ESN com a membre de ple dret el 6 de març de 2002 a París amb ocasió d'una reunió de tots els seus membres en l'àmbit de la SITL. 

Cada entitat manté la seva independència per bé que, a efectes d'imatge, utilitza una denominació comuna en anglès: Shortsea Promotion Centre - nom del país. D'aquesta manera, la denominació en anglès de l'Associació espanyola és Shortsea Promotion Centre - Spain.

Dades de contacte


Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia
ShortSea Promotion Centre-Spain
Calle Cronos, 63, 3ª oficina 6
28037 – Madrid - ESPAÑA. 
Tel.: +34 91 304 13 59
Fax: +34 91 304 41 99
www.shortsea.es
E-mail: info@shortsea.es